Originalmålningar

Här hittar du unika originalmålningar av Jessica Jämting. 

Originalkonst är konst som bara finns i ett enda exemplar - ett hantverk där varje drag, varje form och varje känsla som konstnären förmedlar genom verket inte återfinns någon annanstans. Inget verk är det andra likt. Att investera i originalmålningar är att investera i sig själv.