Miljöarbete

På grund av rådande klimatkris jobbar Jessica Jämting Art aktivt med miljöfrågor och för att göra så lite klimatavtryck som möjligt. Alla Jessica Jämtings posters är Svanenmärkta. Det innebär att hela produktionen uppfyller Svanens kriterier, från bläck och skrivare till pappersval och kvalitét. 

Svanen har ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till klimat, kemikalier, resurseffektivitet och biologisk mångfald. Svanen tittar på alla relevanta aspekter under hela produktens livscykel; från råvaror, produktion och användning – till återanvändning, återvinning och avfall. Allt detta med ett enda mål i sikte: att göra det enkelt för dig att göra bättre val för dig, miljön och klimatet.

Svanen är en av världens tuffaste miljömärkningar och dessutom Nordens officiella miljömärkning. Den ges bara till varor och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. Så leta efter Svanen – din guide till att göra miljömässigt bättre val. Svår att få. Lätt att välja.

 Här kan du läsa mer Svanens arbete.

Svanenmärkt - Skånska Stearinljusfabriken